Politika zasebnosti

Zadnja posodobitev: 07. 11. 2023

Ta pravilnik o zasebnosti ureja vašo uporabo izdelkov, storitev, vsebin, funkcij, tehnologij itd., ki jih ponuja ROLETARSTVO Viktor Miklaužič s.p., z MŠ 5453010000, s sedežem in naslovom v Sloveniji, 2000 Maribor, Pasterkova ulica 15.

Ko ta politika omenja "mi", "nas" ali "naš", se nanaša na ROLETARSTVO Viktor Miklaužič s.p., upravljavca vaših osebnih podatkov.

S klikom na gumb ali potrditvijo polja, ki mu sledi izraz "Strinjam se" ali "Sprejmem" kar sprejmete kot svoj elektronski podpis/potrditev po čl. 3, odstavek 10 Uredbe (EU) št. 910/2014, soglašate, da vas ta politika zasebnosti zavezuje.

S sprejetjem tega pravilnika o zasebnosti se izrecno strinjate z našo uporabo in razkritjem vaših osebnih podatkov ter nam naročite, da ta dejanja izvajamo na način, opisan v tem pravilniku o zasebnosti.

1. Splošne določbe

1.1. Ta Politika zasebnosti je neločljivi del Splošnih pogojev poslovanja ROLETARSTVO Viktor Miklaužič s.p.

Vsi, ki predstavljamo ROLETARSTVO Viktor Miklaužič s.p., z MŠ 5453010000, s sedežem in naslovom v Sloveniji, 2000 Maribor, Pasterkova ulica 15, pripisujemo velik pomen varovanju podatkov naših strank. V tem pravilniku o zasebnosti stranke obveščamo o zbiranju, uporabi in obdelavi njihovih osebnih podatkov, ko se registrirajo ali uporabljajo naše storitve in vse, kar je z njimi povezano.

Vsi osebni podatki strank se zbirajo, obdelujejo in hranijo v skladu z načeli, določenimi v veljavni zakonodaji in Splošni uredbi o varstvu podatkov.

1.2. Ta pravilnik o zasebnosti morate natančno prebrati, da boste obveščeni o politikah in praksah, ki se bodo uporabljale v vezi z osebnimi podatki strank in kako bomo z njimi ravnali. V primeru, da se ne strinjate s tem pravilnikom o zasebnosti, morate prenehati uporabljati naše storitve (kot je opredeljeno v pogodbi z vami). Če nam, ko preberete ta pravilnik o zasebnosti, posredujete svoje osebne podatke in vzdržujete pogodbeno razmerje z nami, bomo domnevali, da ste se strinjali z zbiranjem, uporabo in razkritjem vaših osebnih podatkov v skladu s pogoji in pravili določenimi v Politiki o zasebnosti, razen če nas ne obvestite drugače.

2. Osebni podatki, ki jih zbiramo

Zbiramo tri splošne kategorije osebnih podatkov, odvisno od pravne podlage za njihovo obdelavo.

2.1. Podatki, ki jih zbiramo za ustrezno izvajanje naše pogodbe z vami

Ko želite uporabljati naše storitve, od vas zahtevamo in zbiramo podatke v nadaljevanju. Ti podatki so potrebni za ustrezno in pravilno izvajanje naših pogodbenih obveznosti. Brez zbiranja takih osebnih podatkov vam ne bomo mogli zagotoviti naših storitev.

  • Imena naročnika izdelka/storitve
  • Imena oseb, ki bodo prejele izdelke/storitve
  • Telefonska številka
  • Email naslov
  • Dostavni naslov

2.2. Podatki, ki jih zbiramo z vašim soglasjem ali soglasjem tretje osebe

Lahko se odločite tudi, da nam posredujete dodatne osebne podatke o sebi ali tretjih osebah. V primeru, da nam posredujete osebne podatke tretjih oseb, izjavljate, da ste pridobili njihovo soglasje za razkritje teh osebnih podatkov. Ti osebni podatki bodo obdelani na podlagi vašega soglasja ali soglasja tretje osebe, za katero ste nam posredovali podatke. Takšni podatki so lahko:

Vse druge informacije, ki ste jih razkrili v povezavi s tekočo komunikacijo med nami z namenom zagotavljanja storitev za stranke;

Vse dodatne osebne podatke, kot so kontaktni podatki ali drugi naslovi za dostavo, za namen zagotavljanja dodatnih storitev, za katere bi lahko zahtevali, da jih izvedemo;

Podatki v zvezi z vašimi reklamacijami – dolžni smo voditi register reklamacij in zbirati podatke o teh reklamacijah

2.3. Podatki, ki jih zbiramo na podlagi naših zakonskih obveznosti in legitimnih interesov

V primeru, da uporabljate naše storitve in spletna mesta, se strinjate, da bomo zbirali, tudi samodejno, podatke, ki se lahko štejejo za osebne podatke. Ti podatki so potrebni za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti, kot tudi za zadovoljevanje naših zakonitih interesov za izboljšanje funkcionalnosti naših storitev:

Podatki iz uradnih dokumentov za namene izdajanja računov, v skladu z zakonskim postopkom, kot tudi za namene zagotavljanja možnosti vračila DDV, carin in drugih podobnih davkov in dajatev.

Podatki o uporabi naših storitev – hranimo podatke o uporabi naših storitev, kot so naročila, ki ste jih oddali

Podatki o dostopu: avtomatsko zbiramo podatke o dostopih do naših spletnih strani, ti podatki neizčrpno vključujejo: naslove IP, datum in točen čas dostopa, podatke o brskalniku, prek katerega se dostopa, druge edinstvene identifikatorje.

Piškotki: uporabljamo piškotke in druge podobne tehnologije, ki bi jih lahko uvedli v prihodnosti, kar nam omogoča zagotavljanje naših storitev na način, ki vam ustreza. Za več informacij o piškotkih, ki jih uporabljamo, preberite Politiko piškotkov.

Podatki o uporabi plačilne kartice (za namene izvedbe plačilne transakcije, če obstaja). Podatkov o plačilni kartici, ki ste jih vnesli, ne moremo videti, vendar te podatke avtomatsko in varno obdeluje Virtual POS, nameščen na naših straneh, ustrezne informacije pa uporablja finančna institucija za namene iniciacije in obdelave kartične transakcije.

3. Kako uporabljamo osebne podatke, ki jih zbiramo?

Podatke, vključno z osebnimi podatki, uporabljamo, hranimo in obdelujemo za namen zagotavljanja naših izdelkov končnim strankam. Vaših osebnih podatkov ne uporabljamo za profiliranje, trženje ali druge podobne namene.

V prihodnje bomo morda uvedli sisteme, ki obdelujejo informacije, ki jih prejmemo, z namenom izboljšanja funkcionalnosti naših spletnih mest, naše podpore uporabnikom, kot tudi uvedbe enostavnejših načinov komunikacije ter z namenom izboljšanja varnosti našega spletnega storitve.

4. Izmenjava osebnih podatkov

4.1. Z vašim soglasjem

V primeru, da ste nam to izrecno naročili, lahko osebne podatke o vas razkrijemo kateri koli tretji osebi v skladu z vašimi navodili, na primer za namen zagotavljanja poprodajnih storitev (garancijski servis, ki ga zagotavljajo tretje osebe).

4.2. Z drugimi člani naše poslovne skupine

Vaše osebne podatke lahko delimo s člani naše korporativne skupine podjetij ali znotraj naše korporativne družine podjetij, ki so povezana s skupnim lastništvom ali nadzorom, tako da lahko ustrezno izpolnimo svoje obveznosti do vas ali z veljavno zakonodajo ali za upravljanje tveganja ali za pomoč pri odkrivanju in preprečevanju potencialno nezakonitih in goljufivih dejanj ter drugih kršitev naših politik in pogodb ter za pomoč pri upravljanju naših zakonitih potreb.

4.3. S ponudniki storitev tretjih oseb

Osebne podatke lahko delimo s tretjimi ponudniki storitev za namene izpolnjevanja naših pogodbenih obveznosti, da vam zagotovimo izdelke in storitve, kot sledi:

4.3.1. Za namen zagotavljanja garancijskih storitev podizvajalcev: Vaša imena in kontaktne podatke lahko delimo z našimi podizvajalci, ki jim posredujemo določene storitvene dejavnosti.

4.3.2. Za namene izpolnjevanja naših obveznosti po veljavni zakonodaji, za računovodske in davčne namene, za namene izdajanja računov: Podatke o vaši osebni izkaznici lahko posredujemo računovodskim podjetjem, katerih storitve uporabljamo.

4.3.3. Za namen dostave blaga in storitev: vaša imena, kontaktne podatke in naslove, vključno z naslovom za dostavo, ki ste ga navedli, lahko posredujemo kurirskim podjetjem, katerih storitve uporabljamo za špedicijo.

4.3.4. Za zagotavljanje spletnih vsebin: Naši ponudniki storitev gostovanja in drugi ponudniki spletnih storitev samodejno beležijo podatke o vas, kot so naslovi IP, dostop in drugi podatki o vašem vedenju na naših spletnih mestih.

4.3.5. Za namene sprejemanja plačil s karticami na naših spletnih straneh: Naša prevzemna finančna institucija (prevzemnik) samodejno obdeluje vaše podatke o plačilu, kot so PAN, CVC, ime nosilca kartice, datum poteka in druge podobne informacije, če uporabljate funkcijo za plačilo blaga ali storitev s plačilno kartico.

5. Obdobje hrambe podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili v skladu z zakonskimi zahtevami za shranjevanje zadevne kategorije osebnih podatkov.

V primeru, da ni veljavne zakonske zahteve za shranjevanje ustreznih kategorij osebnih podatkov, bomo vaše osebne podatke hranili za obdobje, ki ni daljše od tistega, ki je potrebno za iztek zastaralnega roka za katero koli pravno razmerje, ki bi lahko zgodi med nami.

6. Izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti

Vaše podatke, vključno z osebnimi podatki, lahko delimo s sodišči, preiskovalnimi organi, javnimi organi ali drugimi tretjimi osebami, pooblaščenimi z zakonom, v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, za namene: (i) izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti; (ii) skladnost s postopkovnimi zahtevami in zaščito pred pravnimi zahtevki; (iii) odgovarjanje na poizvedbe organov, ki preiskujejo kazniva dejanja ali druge nezakonite dejavnosti ali preiskujejo druga ravnanja, ki lahko nas, vas ali katero koli od naših strank izpostavijo pravnemu tveganju; (iv) izvajanje in upravljanje naših Splošnih pogojev; (v) varovanje naših pravic, lastnine ali zasebnosti, pravic naših zaposlenih, podjetij v družini naših podjetij ali javnosti.

7. Izmenjava informacij zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP)

Pri zagotavljanju našega blaga uporabljamo različne ponudnike storitev tretjih oseb.

Za olajšanje naših globalnih operacij lahko prenašamo, hranimo in obdelujemo vaše podatke znotraj naše družine podjetij ali pri ponudnikih storitev s sedežem v Evropi. Zakoni v teh državah se lahko razlikujejo od zakonov, ki veljajo v državi vašega prebivališča. Osebnih podatkov ne prenašamo izven EGP, razen če vam naši ponudniki storitev gostovanja in drugi ponudniki spletnih storitev s takih točk zagotovijo našo spletno vsebino. Kjer prenesemo shranjevanje in obdelavo vaših osebnih podatkov zunaj EGP, smo zagotovili, da so vzpostavljeni ustrezni zaščitni ukrepi za zagotovitev ustrezne ravni varstva podatkov, na primer skladnost z veljavnimi odločitvami o ustreznosti. Na zahtevo bomo zagotovili dodatne informacije o sredstvih za zagotovitev ustrezne ravni varstva podatkov.

8. Vaše pravice

Katero koli od pravic, opisanih v tem razdelku, lahko uveljavljate tako, da pošljete e-poštno sporočilo na viktor@roletarstvo.com. Upoštevajte, da vas bomo morda prosili, da potrdite svojo identiteto, preden bomo ukrepali v zvezi z vašo zahtevo.

8.1. Dostop do podatkov in prenosljivost

Imate pravico do dostopa in prejemanja in/ali prenosa osebnih podatkov, ki jih obdelujemo za vas na vašo zahtevo. Odgovor boste prejeli najkasneje v enem mesecu, razen če to ni mogoče zaradi narave vaše zahteve in/ali njene kompleksnosti, v tem primeru vas bomo obvestili o potrebi po podaljšanju tega roka.

Zlasti imate pravico do:

  • prejema kopije vaših osebnih podatkov v strukturirani, pogosto uporabljeni, strojno berljivi obliki, ki podpira ponovno uporabo;
  • prenosa vaših osebnih podatkov od enega upravljavca k drugemu;
  • shranjevanja vaših osebnih podatkov za nadaljnjo osebno uporabo na zasebni napravi; in
  • da se vaši osebni podatki nemoteno prenašajo neposredno med upravljavci.

Veljavna zakonodaja vam lahko daje pravico zahtevati kopije vaših osebnih podatkov, ki jih imamo.

Pridržujemo si pravico, da vam zavrnemo uveljavljanje te pravice v primeru, da dokažemo, da je narava vaše zahteve očitno neutemeljena ali pretirana.

8.2. Popravek netočnih ali nepopolnih informacij

Pravico imate zahtevati, da popravimo netočne ali nepopolne osebne podatke v zvezi z vami (ki jih sami ne morete popraviti prek naše spletne storitve). Odgovor boste prejeli najkasneje v enem mesecu, razen če to ni mogoče zaradi narave vaše zahteve in/ali njene kompleksnosti, v tem primeru vas bomo obvestili o potrebi po podaljšanju tega roka.

Pridržujemo si pravico, da vam zavrnemo uveljavljanje te pravice v primeru, da dokažemo, da je narava vaše zahteve očitno neutemeljena ali pretirana.

8.3. Izbris ("pravica biti pozabljen")

Imate pravico zahtevati izbris vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Odgovor boste prejeli najkasneje v enem mesecu, razen če to ni mogoče zaradi narave vaše zahteve in/ali njene kompleksnosti, v tem primeru vas bomo obvestili o potrebi po podaljšanju tega roka. Pridržujemo si pravico, da vam zavrnemo uveljavljanje te pravice v primeru, da dokažemo, da je narava vaše zahteve očitno neutemeljena ali pretirana ali da nimamo pravice do izbrisa vaših osebnih podatkov zaradi obstoječe pravne obveznosti.

8.4. Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. Pridržujemo si pravico, da vam zavrnemo uveljavljanje te pravice v primeru, da dokažemo, da je narava vaše zahteve očitno neutemeljena ali pretirana ali da nimamo pravice omejiti obdelave vaših osebnih podatkov zaradi obstoječe pravna obveznost.

8.5. Ugovor zoper obdelavo

Pravico imate ugovarjati avtomatski obdelavi vaših osebnih podatkov in zahtevati, da se slednji obdelajo s človeškim posredovanjem. Odgovor boste prejeli najkasneje v enem mesecu, razen če to ni mogoče zaradi narave vaše zahteve in/ali njene kompleksnosti, v tem primeru vas bomo obvestili o potrebi po podaljšanju tega roka.

Pridržujemo si pravico, da vam zavrnemo uveljavljanje te pravice v primeru, da dokažemo, da je narava vaše zahteve očitno neutemeljena ali pretirana.

8.6. Preklic soglasja

Če ste podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov pri nas, lahko svoje soglasje kadar koli prekličete in v primeru, da ne obstaja nobena druga podlaga za zakonito obdelavo vaših osebnih podatkov, bomo obdelavo le-teh dolžni ustaviti.

8.7. Vlaganje pritožb

Če menite, da smo vam pri obdelavi osebnih podatkov kršili katero od vaših pravic, imate pravico do vložitve pritožbe pri pristojnih organih za varstvo podatkov. Pristojni organ je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije z naslovom Dunajska 22, 1000 Ljubljana in kontakti gp.ip@ip-rs.si, +386 1 230 9730.

9. Varnost

Nenehno izvajamo in posodabljamo naše administrativne, tehnične in fizične zaščitne ukrepe za izboljšanje varnosti vaših podatkov pred nepooblaščenim dostopom, izgubo, uničenjem ali spreminjanjem. Nekateri ukrepi, ki jih uporabljamo, so šifriranje, psevdonimizacija, požarni zid in nadzor dostopa do osebnih podatkov. V primeru, da veste ali sumite, da je prišlo do nepooblaščenega dostopa do vaših osebnih podatkov, nas kontaktirajte preko kontaktnih podatkov na naši spletni strani www.roletarstvo.com ali 62d6526c06e46.site123.me/

10. Spremembe Politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ta pravilnik o zasebnosti v skladu s to določbo. Če spremenimo ta pravilnik o zasebnosti, bomo revidiran pravilnik o zasebnosti dali na voljo na naši spletni strani in s tem bomo šteli, da so bile vse stranke ustrezno obveščene. V primeru, da ne nasprotujete opravljenim spremembam, vas bodo zavezovala določila nove politike zasebnosti, ne da bi vam bilo treba dodatno potrditi.